Forvert

I mitt avlsarbeid hender det at jeg av og til ha behov for fòrverter for både valper og voksne hunder.

De hundene som flytter til fòrvert skal behandles som om det var fòrvertens egen hund, dvs kjærlighet, trening og oppmerksomhet som en hvilken som helst annen familiehund.

Grunnen til at jeg har behov for fòrverter er at jeg ikke ønsker å ha for mange hunder hjemme samtidig, da jeg synes det er viktig at hvert individ får sitt av trening, oppmerksomhet o.l. og det begrenser seg da hva jeg som oppdretter kan gi om det blir veldig mange hunder

Å være fòrvert vil si at vi som oppdrettere innehar avlsretten til hunden- og den tilhører oss på papiret inntil avtalen er oppfylt. Hvis jeg ikke vil bruke hunden i avl, overdras den til fòrverten - men om hunden ikke oppfyller våre krav til å brukes i avl, vil fòrvert måtte overta hunden med avlssperre.

For meg er det meget viktig med ett godt samarbeid med fòrvertene og alt blir avtalt skriftlig. Hunden overleveres til fòrvert som behandler denne som sin egen, lar den få være en del av familien, gir den masse kos og kjærlighet- tilstrekkelig mosjon og riktig stell.

Tispe på helfòr: Valpen overleveres gratis, med samme "pakke" som til våre valpekjøpere. Eierskapet overføres fòrvert når tispen har hatt 2-3 kull med valper.

Hanne på fòr: Avlsrett

Utgifter: Alle utgifter i forbindelse med paringer og valpekull betales av oss. Du bør heller ikke bo i mer enn ca 3 times kjøretur fra vårt hjem, unntak kan gjøres dersom vi finner det riktige hjem- og om fòrvert har erfaring, kan pelsstellet og ønsker å stille hunden selv.

Fòrvert må holde hunden med fòr og utstyr, behandle den som sin egen, ta det daglige stell og selvsagt ta den til veterinær for sjekk, vaksiner, skader eller andre ting som måtte dukke opp. Alle våre avlshunder skal undersøkes for patellaluksasjon ved fylte 1 år og øyelyses. Fòrverten må holde hunden i god kondisjon og gi den et godt og riktig kvalitetsfòr - samt forsikre den med dødsrisiko og veterinærforsikring.

Utstillinger: Vi har rett til å ta hunden på de utstillinger vi måtte ønske og bekoster dette selv. Vi gir varsel i god tid og senest 4 uker i forveien. Utover dette kan fòrvert stille hunden på de utstillinger denne måtte ønske. I en utstillingsperiode, må fòrvert komme hjem til meg for pelsstell på hunden, hvor ofte kommer ann på pelsen til hunden.

Paring/valping: Når tispen er klar for paring må hun leveres hjem til oss – og vi vil ha henne her frem til paringen er overstått.

Når tispen så er kommet 7 - 8 uker i sin drektighet, må hun leveres oss igjen og hun blir da hos oss til valpene er leveringsklare ved 8 ukers alder. Deretter kan tispen returnere til sin fòrvert igjen. 

Hjemmebesøk: Vi vil holde god kontakt med fòrverten og hunden, slik at hunden skal være godt kjent med oss, vårt hjem og våre andre hunder.

Vi henter hunden umiddelbart og samarbeidet opphører dersom:

* hunden utsettes for mishandling eller vanskjøtsel, dette gjelder hele hundens liv

* den underskrevne avtalen ikke blir overholdt

Fòrverten vil bli pålagt omregistreringskostnadene når avtalen opphører 

HUSK!
Hvis du vil være fòrvert, så bli godt kjent med oppdretteren før du går inn på noen avtaler. Snakk med andre som er fòrverter og lytt til deres erfaringer på godt og vondt. Ikke skriv under på noe du ikke er enig i for å få gratis hund- eller fordi dette er den eneste måten å få den hunden på - det krever oppfølging og innsats. Jeg er opptatt av ryddige avtaler og et godt gjensidig samarbeid. Tenk nøye gjennom hva du vil med en slik avtale før du skriver under, så har du fordeler av den også!

Leasing

I stede for halvforavtale på tispen er det også mulig at jeg ønsker leasingavtale. Dvs at kjøperen kjøper hunden til full pris, men at jeg, som oppdretter, kan lease tispen inn for ett kull. Da vil eiere få pengene for en valp etter at valpene er solgt. Det vil da bli de samme premissene der jeg som oppdretter dekker alle utgifter for paring, o.l som måtte komme. Dette er noe kjøper vil bli gjort oppmerksom på før kjøpsavtale blir skrevet. Det vil også stå i kontrakten. Det vil da være mer eiers oppgave å ta den med på noen utstillinger, men oppdretter kan høre om det er mulighet for at jeg kan ta med hunden. Hunden vil være mellom 2 - 4 år før den settes på valper.