Øyelysing

Hva skjer under en øyelysing?

Tekst: Veterinær Toril Moan
En øyelysning blir utført av en veterinær med spesialkompetanse. Kontakt din veterinær for å forhøre deg om hvem som foretar øyelysninger i ditt nærområde. Hunder skal i hovedregel være minst et år gamle ved den første øyelysningen. Alle hundre anbefales og øyelyses ved en alder på 1,4 og 7 år. Alle avelsdyr bør øyelyses årlig,da en del er utviklings sykdommer og kan komme senere i livet. Dette for være med å bekjempe arvelige øyesyksommer. Forut for undersøkelsen skal det fylles ut en europeisk øyeattest med opplysninger om eieren og hunden. Denne skal så underskrives av både eier og veterinær. Undersøkelsen er helt smertefri for hunden. Øynene sjekkes før og etter de får dråper i øynene. Dette for at pupillene skal utvides tilstrekkelig. Det tar ca en halv time, og så er man klar for undersøkelsen.

 • Persisterende Pupilmembran (PPM)
 • Persisterende Hyperplastisk Tunica Vasculosa Lentis/Primær Vitreus (PHTVL/PHPV)
 • Catarakt (medfødt)
 • Retinal Dysplasi (RD)
 • Hyoplasi af N. opticus/mikropapil
 • Collie Eye Anomaly (CEA)
 • Entropion/Trichiasis
 • Ektropion/Makroblefaron
 • Distichiasis/Ektopiske Cilier
 • Cornea Dystrofi
 • Cataract (ikke medfødt)
 • Linseluksation (primær)
 • Retinal Degeneration (PRA)

Resultatet foreligger allerede hos veterinæren. Etter avsluttet undersøkelse får eieren en attest, og NKK får en kopi tilsendt fra veterinæren. Resultater blir registrert på dog-web.

Progressiv Retinal Atrophy (PRA)

Tekst: Torild Lybekk
Progressiv Retinal Atrophy (PRA) er en genetisk degenerative retinal sykdom som fører til blindhet.

Hos Silky Terrier og nesten alle andre raser hvor PRA er diagnostisert nedarves PRA recessivt. Det recessive genet er en “skjult fare”. Det kan være skjult i flere generasjoner, for så å dukke opp igjen når man parrer to bærere. Noen av valpene får sykdommen og andre blir bærere. Utviklingen av PRA er slik at en hund faktisk kan brukes i avl før den er gammel nok til at en øyelysing kan avdekke om den har PRA. Slik blir dessverre sykdommen ført videre i rasen. 

PRA er en GENETISK SYKDOM og DENS UTGANG ER BLINDHET. 

Det som skjer er at fotoreceptorene i øyet gradvis blir skiftet ut av annet vev, eller gradvis dør. Dette fører til at hunden sakte men sikkert blir blind.
Nattesynet forsvinner først. Genene nedarves recessivt, det betyr at begge foreldrene må være bærere for at sykdommen skal blomstre opp. Dette gjør også at sykdommen kan nedarves skult i flere ledd. Per idag er det påkrevd øyelysing hos flere raser før de kan avles på. Silky Terrier er ikke en rase som er pålagt øyelysing.

Jeg har vært til en av de øyelyserene jeg bruker og snakket med henne. Hun sa at hun mente vi hadde et større problem med katarakt på rasen enn med PRA. Så da her jeg også tatt med noe fakta her om katarakt. Hun sa også at hun har operert flere silky med dette, og det med veldig bra prognoser. Så lenge dyrene ikke hadde hatt katarakten sin for lenge. Ønsker du og lese mer om dette kan du titte på hjemmesiden til Stjørdal Dyreklinnik.

Katarakt- Grå stær

Katarakt, eller grå stær som det kalles i dagligtale, betyr at linsa i øyet blir «grumsete» og uklar. Alle rammes av aldersuklarheter i øyet, men det er ingenting som ødelegger synet, der er en del av den normale aldringsprosessen. Man kan se det som en røykgrå diffus fortetting i hele linsen når man ser inn i hundens pupill. Hunder over 10 år har dessuten så godt som alltid en eller annen aldersuklarhet i linsen uten at det behøver å være plagsomt for hunden eller gi grunn til bekymring hos eieren. 

Årsak
Årsakene til katarakt kan være mange. Ofte er det arvelige faktorer som spiller inn, men det kan også dreie seg om traumatisk katarakt som kan komme av sprekker i øyet (helt typisk i denne sammenhengen er katter som klorer hunder i øyet) eller være en konsekvens av stoffskiftesykdommer som f eks sukkersykediabetes.
 

Symptom
Mange hunder har en eller annen form for liten kataraktforandring uten at de viser noen symptomer, men hvis katarakten blir stor eller til og med total (hele linsen er berørt) kan synet bli dårligere eller i verste fall blokkeres helt, det vil si, at hunden blir blind. Ser man inn i linsen, som sitter rett bak pupillen, kan man se en røykgrå eller hvit fortetting som er omgitt av et glassklart/gjennomsiktig vev. I alvorlige tilfeller ser det ut som hunden har en marmorkule innenfor pupillen.
 

Behandling
Hvis katarakten er liten trengs det ingen behandling, men noen ganger forårsaker katarakten en betennelse, og da må den behandles med kortisondråper. Hvis katarakten viser tegn på at den vokser, og hvis den plager hunden, kan man operere bort den syke linsen og sette inn en ny lise i plast. Operasjonen stiller store krav til dyr spesialutrustning og lang utdannelse av både veterinær og anestesipersonal. Kataraktoprasjoner gjøres derfor bare av et fåtall veterinærer ved noen av de største dyresykehusene.
 

Forebygging 

Ved å øyelyse hunder før de går i avl kan man sile ut de som bærer på sykdomsanlegg.
Mye av dette stoffet er hentet på forskjellige sider på nettet og gjennom brosjyrer til NSVO.