Rasens historie; bakgrunn og utvikling

Silky terrieren er et barn av det tyvende århundre, men
dens egentlige opprinnelse er holdt skjult. Det sies at en Broken coated terrier ble tatt fra Tasmania til England. Underveis ble tispen skylt overbord, men ble reddet. Hun ble senere paret med en Dandie Dinmont terrier og fikk flere kull. Noen valper ble solgt til en mann som emigrerte til Australia, der han paret dem med Yorkshire terrier, og resultatet ble en silkeaktig pels.

I 1901 ble den første Silky terrieren utstilt på Royal Sydney Show og gikk da under betegnelsen "Terriere, Australsk, soft- eller silky coated". I 1907 ble navnet endret til Sydney Silky, og på årets utstilling ble det notert 31 påmeldte hunder. Det var da fullt lovlig å pare de ulike rasene australsk terrier, Yorkshire terrier og Sydney terrier med hverandre. På grunn av dette ble "Dandy IXL" vist som Sydney Silky, mens hans søster "Dandy Mattie" ble vist som Yorkshire terrier. Moren til begge var en Yorkshire terrier som var paret med en Sydney Silky, og avkommet ble sin tids mest fremgangsrike Silky. I dag hadde de blitt betraktet som blandingsrase.

Rasen utviklet seg forskjellig i de forskjellige delstatene og hver delstat hadde sine egne standarder. I Victoria stilte Silkyen i to vektklasser, en med maks 3 kg og en annen med en vekt på 3-6 kg. Viktoria standarden tillot så vel hengende som stående ører. Det var tillatt å pare de tre ulike rasene med hverandre helt frem til 1932. I et kull mellom en Yorkshire terrier og en Australsk terrier ble valpene registrert og vist i tre ulike raser, og ble champion i de ulike rasene.

Norden
Vi har noen få oppdrettere i Finland, Sverige,Danmark og Norge som oppdrettet et lite antall hunder. Det registreres hvert år mellom 30 og 50 valper i hvert av de nordiske landene. Til gjengjeld er kvaliteten meget høy på de hundene som fødes. Dette skyldes tildels høy kompetanse innen avl / oppdrett, men også gode importer fra andre land (Eks. England, USA og Australia).

Karakteristikk
Silky terrier er en kompakt hund, forholdsvis lavstilt med middels lang kropp og av edel bygning, et elegant hode, flytende bevegelser. Men med tilstrekkelig substans for å kunne klare å jage og drepe smågnagere. Den skal være utrustet med visse av terrierrasens særtrekk, som skarpsindig våkenhet, aktivitet og sunnhet. Pelsen skal, som navnet tilsier, være silkeaktig, flyte med kroppen, føles kald når du tar på den og ha en glans som reflekterer lyset. Pelsen er lett å stelle med et bad og noen få minutter børsting ca. en gang i uken. Den delte silkeaktige pelsen skal gi et velbørstet inntrykk.

Silky terrieren er en liten, aktiv og røytefri rase. Silkyen er vennlig men selvstendig, smart og nysgjerrig, energisk og kjærlig. Den elsker å være i aktivitet og få være med der det skjer.